Socijalna isključenost

Što je socijalna isključenost:

Socijalna isključenost je pojam koji karakterizira odvojenost osobe ili grupe koja je u nepovoljnom ili ranjivom položaju u odnosu na druge pojedince i skupine društva .

Ova pojava obično uključuje uskraćivanje te osobe ili skupine svih instanci društvenog života iz nekog razloga.

Obično se odnosi na stanje suvremenog kapitalizma, karakteriziranog kao neuspjeh društvene organizacije, vođen strukturom tog ekonomskog i političkog sustava.

Pojedinci i skupine koji žive u takvom stanju socijalne isključenosti često su marginalizirani od strane društva iz različitih razloga, te su podložni razlikama u društvenom statusu, rasi, religiji, spolu, seksualnoj orijentaciji, životnim izborima i tako dalje.

Te skupine, u mnogim slučajevima, završavaju izolirane u prostorima gdje koegzistiraju jedni s drugima, kao oblik segregacije.

Ti uvjeti predrasuda i povlačenja iz društvenog života mogu utjecati na neke aspekte života ljudi koji žive u socijalnoj isključenosti, što dovodi do drugih problema kao što su socijalna izolacija, pa čak i psihološki problemi poput depresije.

Socijalna isključenost i problemi koje ona generira vrlo su eksplicitni u svakodnevnom životu i odgovornost za rješavanje ove pojave podijeljena je između vlasti i društva, kroz javne politike koje potiču ponovno uključivanje tih ljudi u društvene aktivnosti.

Mjere socijalne uključenosti mogu se formulirati i provoditi kako bi se poboljšala situacija tih skupina koje žive u situaciji isključenosti i kako bi mogle biti u potpunosti integrirane u društvo.

Vidi također značenje društvene nejednakosti i siromaštva.

Oblici socijalne isključenosti

Socijalna isključenost događa se na nekoliko načina, među kojima možemo istaknuti:

  • Kulturna i etnička isključenost : usmjerena je na etničke i kulturne manjine. Npr: autohtone zajednice.
  • Ekonomska isključenost : ona određuje isključenost ljudi koji imaju niže prihode. Npr: siromašni.
  • Starosna isključenost : znači isključenost prema dobi. Npr: djeca i starije osobe.
  • Seksualna isključenost : Ova vrsta isključenosti određena je različitim seksualnim orijentacijama. Npr: isključivanje transseksualaca.
  • Isključivanje spola : odnosi se na muški i ženski spol. Npr. Isključenost žena.
  • Patološka isključenost: Isključenost povezana s bolestima. Na primjer, osobe s HIV-om.
  • Isključenje ponašanja : ono pokreće isključenost nad destruktivnim ponašanjem. Npr .: osoba s ovisnošću o drogama.

Socijalna isključenost u Brazilu

U Brazilu taj društveni problem proizlazi iz procesa s povijesnim korijenima još od kolonizacije, gdje su se tijekom tog procesa pojavile situacije isključenosti koje su bile odlučujuće za brazilsko društvo, poput ropstva.

Ova strukturna oznaka predstavljena je u nekoliko razdoblja povijesti zemlje, gdje su društveni procesi vođeni tom isključujućom logikom i ta se situacija dodatno dokazuje.

U zemlji, skupine koje još uvijek pate od socijalne isključenosti ističu se izborima vezanim uz seksualnost, religiju i kulture. U ove situacije uključene su i autohtone, quilombola i priobalne zajednice.

U posljednjim desetljećima razvijene javne politike i projekti socijalnog uključivanja bili su važni kako bi ove udaljenosti postajale sve manje i manje. Društveni pokreti su također stvoreni kako bi dali glas tim skupinama i kroz njih su pridobljena mnoga prava, kao što su rasne kvote za pridruživanje sveučilištima.

Pogledajte više o značenju društvenog pokreta.