metanoja

Što je Metanoia:

Metanoia znači djelovanje mijenjanja vašeg uma ili razmišljanja, to jest, ne slijediti ili vjerovati u određenu stvar kako bi iskusili novi način gledanja na život, na primjer.

S teološkog gledišta, metanoja predstavlja proces pokajanja i obraćenja pojedinca u određenu doktrinu . Ona se sastoji u reinterpretaciji njegova života, moralno, intelektualno ili duhovno.

Za religiju, metanoija je stalan i rastući proces koji počinje od trenutka kada pojedinac prepozna i prihvati njihovu vjeru u doktrinu koja mu je bila propovijedana.

Za psihologiju, metanoija je promjena mentalnog modela pojedinca, predstavljajući proces reforme psihe osobe. Učenje je odgovorno za tu promjenu, racionalno, intelektualno, emocionalno i duhovno. Stoga se može reći da je metanoija duboka transformacija pojedinca kada mijenja svoju svijest o svijetu, bilo širenjem ili ograničavanjem.

Etimološki, riječ metanoia potječe iz grčkog metanoeina, formiranog iz jedinstva meta, što znači "poslije"; i νοῦς, što znači "misao" ili "intelekt". Stoga bi doslovno tumačenje ovog pojma bilo slično "promjeni vlastite misli".