zbirka

Što je Acervo:

Zbirka znači veliku količinu nečega, obilje. Riječ je izvedena iz latinskog pojma acervus (zbirka).

Općenito, riječ se koristi za označavanje zbirke radova ili dobara koja su dio nekretnine, bilo privatne ili javne. Ova baština može biti umjetnička, bibliografska, znanstvena, dokumentarna, genetska, ikonografska, povijesna itd.

Zbirka može pripadati određenom pojedincu, ustanovi ili naciji.

Kulturna baština naroda su kulturne i umjetničke manifestacije, sastavljene od tradicija, običaja i navika koje se prenose između generacija. Općenito, kulturno-povijesna zbirka organizirana je u muzeju, ustanovi par excellence koja istražuje, prikuplja, čuva i izlaže djela.

Bibliografska zbirka sastoji se od knjiga i drugih dokumenata pohranjenih u knjižnici. Dokumentarna zbirka objedinjuje sve dokumente koji se odnose na određeno pitanje. Na primjer, gradska javna arhiva pruža sve povijesne dokumente koji se odnose na dotični grad.

Digitalna zbirka je zbirka radova dostupnih na internetu za savjetovanje.

U pravnom kontekstu, imovina je sva imovina koja čini nasljedstvo, kapital.