CSLL

Što je CSLL:

CSLL - Socijalni doprinos na neto dohodak je doprinos koji je stvorio Zakon 7.689 / 1988, tako da sve pravne osobe (PJ) i oni koji su izjednačeni s porezom na dohodak (IR) mogu financijski podržati socijalno osiguranje.

Socijalno osiguranje sastoji se od sredstava iz saveznih, državnih, općinskih i socijalnih doprinosa PJ, čiji je cilj zaštita građana u pogledu njihovih prava na zdravstvene, mirovinske i nezaposlenosti.

Osnova izračuna CSLL-a je neto dobit obračunskog razdoblja prije izdavanja poreza na dohodak. I osnovica za izračun i stope navedene su u članku 57. Zakona 8981/1995.

Računala koja odluče izračunati IR za stvarnu, pretpostavljenu, arbitriranu ili procijenjenu dobit moraju imati isti postupak kao CSLL, tj. Ne mogu, na primjer, odabrati IRPJ prema procjeni i CSLL za stvarnu dobit.

Plaćanje CSLL-a vrši PJ putem korištenja DARF-a (Federal Revenue Collection Document) u ograncima Federalnog prihoda.