teza

Što je teza:

Teza je subjekt, tema, objekt . To je tvrdnja koja se predstavlja da bi je netko mogao raspravljati i braniti na temelju određenih hipoteza ili pretpostavki. Iz grčke "teze" to znači "propozicija".

Izraz "u tezi" znači "općenito", "prema onome što se pretpostavlja", "u načelu", "u teoriji".

Doktorska disertacija

Doktorska disertacija je akademski rad formuliran u gornjim školama da bi se branio u javnosti, za skupinu liječnika, kao uvjet za stjecanje doktorata znanosti.

Akademska je teza pristup jednoj temi, rezultatu istraživanja na području u kojem se nalazi, elaborirano prema specifičnoj metodologiji.

Istraživanja za akademsku tezu mogu biti teorijska, terenska, dokumentarna, eksperimentalna, povijesna ili filozofska. Mora predstaviti i riješiti problem demonstrirajući hipoteze formulirane kao dokaz činjenica koje se uvijek pridržavaju logičnom rezoniranju.

Doktorska disertacija mora prikazati napredak za znanstveno područje u kojem se nalazi. "Teza" je objavljivanje znanstvenog rada.