IPVA

Što je IPVA:

IPVA je akronim za Porez na imovinu motornih vozila, koji je državni porez u svrhu prikupljanja novca na automobilima ljudi, bez obzira na vrstu vozila.

IPVA je porez koji samo države i Savezni distrikt imaju ovlast da ga uvedu, ne može biti obveza Vlade, prikupljanje vrši svaka država, a 50% od ukupno prikupljenih sredstava je za državu, i drugi dio pripada mjestu gdje je vozilo registrirano. Stopa IPVA varira u svakoj državi i određuje se prema svakoj vladinoj bazi i vlastitim kriterijima.

Jedina svrha IPVA-e je prikupljanje novca, a taj se porez naplaćuje samo za vozila koja prometuju na kopnu, tj. Ne obuhvaćaju nijednu drugu vrstu, kao što su brodovi, brodovi itd. IPVA se naplaćuje godišnje, i nema veze s položajem cesta ili ulica, nego samo u porezne svrhe.

IPVA se može isplatiti u gotovini ili do tri rate, a jedna od država s najvišom stopom IPVA je São Paulo.