BNDES

Što su BNDES:

BNDES je skraćenica za Narodnu banku za ekonomski i društveni razvoj . BNDES je savezno javno poduzeće, povezano s Ministarstvom razvoja, industrije i vanjske trgovine, koje podržava i financira dugoročna ulaganja u različite gospodarske segmente kao što su poljoprivreda, industrija, infrastruktura, trgovina i usluge, kao i socijalna ulaganja u području obrazovanja., zdravlje, obiteljska poljoprivreda i drugo.

Tvrtke sa sjedištem u Brazilu, fizičke osobe u zemlji i tijela javne uprave mogu zatražiti financiranje. Zahtjevi za financijskom podrškom mogu se podnijeti izravnim radom (izravno s Bankom ili putem zastupnika), neizravnim radom (putem akreditirane financijske institucije ili BNDES kartice) ili mješovitim radom (kombinacija izravnih i neizravnih operacija).

FINAME (Agencija za posebno industrijsko financiranje) i BNDESPAR (BNDES Participações) su dvije podružnice stvorene s ciljem financiranja određenih segmenata, od kojih je FINAME linija financiranja strojeva i opreme, a BNDESPAR dopušta upis vrijednosnih papira na brazilskom tržištu.

Povremeno se provode natječaji za javni odabir stručnjaka srednje i više razine za osoblje Banke.