azimut

Koji je Azimut:

Azimut je mjera horizontalnog smjera, definirana u stupnjevima . Azimut znači put na arapskom i široko se koristi u astronomiji, topografiji, inženjerstvu itd. Na azimutu, smjer odgovara sjeveru i povećava se prema desnoj strani sata.

Postoje tri vrste azimuta, magnetski azimut, koji je označen kompasom, koji se široko koristi u navigacijama i astronomiji, što je jedna od horizontalnih koordinata, zemljopisni azimut koji se mjeri prema sjevernom polu, i azimut mapiranja, koji je mjereno iz smjera okomitih linija na karti. U inženjerstvu, azimut se široko koristi u topografiji, za mjerenje udaljenosti, točaka itd.

Mjerenja azimuta mogu biti u rasponu od 0 ° do 360 °, a mjerenja se vrše u kvadrantima, u smjeru kazaljke na satu. Postoje četiri kvadranta, svaki s različitim mjerama.

Kako izračunati azimut

1. Odvojite koordinate xA i yA od točke A

2. Odvojite koordinate xB i yB od točke B.

3. Napravite C = xB-xA

4. Napravite D = yB-yA

5. Kada podijelite C sa D imate naslov od A do B.

6. Ako je C> 0 i D> 0, azimut od A do B jednak je Rumo;

7. Ako je C> 0 i Y <0, azimut je 180 stupnjeva minus naslov.