EBITDA

Što je EBITDA:

EBITDA znači " Zarada prije kamata, poreza, amortizacije ", što znači " Zarada prije kamata, poreza, amortizacije i amortizacije " na portugalskom jeziku.

EBITDA je financijski pokazatelj, koji se također naziva Lajida, i predstavlja koliko tvrtka generira sredstva kroz svoje operativne aktivnosti, ne računajući poreze i druge financijske učinke.

EBITDA je važna za poduzetnike i poslovne menadžere, jer im pruža mogućnost ne samo analize krajnjeg rezultata organizacije, već i procesa u cjelini, a taj se pokazatelj široko koristi na tržištu dionica.

EBITDA se uglavnom koristi za analizu uspješnosti organizacija, budući da je sposobna mjeriti produktivnost i učinkovitost tvrtke, što je bitno za poduzetnika koji namjerava ulagati. Pojam je široko korišten od strane financijskih analitičara u analizi bilanci javnih dioničkih društava.

Izračunajte EBITDA

Za izračun EBITDA-e najprije je potrebno izračunati dobit iz poslovanja, tj. Oduzimanje od neto prihoda, troška prodane robe (CPV), operativnih troškova i neto financijskih rashoda (troškovi umanjeni za prihode od kamata i ostale financijske stavke). ).

Zatim, operativna dobit samo povećava kamatu, amortizaciju i amortizaciju koji su uključeni u COGS i operativne troškove.