UNICEF

Što je UNICEF:

UNICEF je skraćenica za Dječji fond Ujedinjenih naroda i agencija Ujedinjenih naroda. UNICEF nastoji promicati dječja prava, zadovoljiti njihove osnovne potrebe i doprinijeti njihovom razvoju, a prisutan je u 191 zemlji i teritoriju širom svijeta.

UNICEF je reguliran pravima djeteta i radi na osiguravanju da ta prava postanu trajna etička načela i međunarodni kodeksi ponašanja za djecu. Sjedište UNICEF-a je u New Yorku, SAD.

Nakon Drugog svjetskog rata, mnoga djeca u Europi, na Bliskom istoku iu Kini ostala su bez roditelja, bez hrane i bez hrane. Tada je skupina zemalja ujedinjenih od Ujedinjenih naroda (UN) odlučila stvoriti fond za pomoć ovoj djeci, a od tada Organizacija ostaje u toj aktivnosti.

UNICEF je jedina svjetska organizacija posvećena posebno djeci. Ona izravno surađuje s vladama zemalja u stvaranju razvojnih programa u sektorima zdravstva, obrazovanja, prehrane, vode i sanitarnih usluga, kao i za obranu i zaštitu djece koja su žrtve nasilja.

U Brazilu je UNICEF aktivan u cijeloj zemlji, međutim, njegov prioritet je sjeverna i sjeveroistočna regija, gdje su socijalni pokazatelji niži. Kako bi podržao djecu u najnepovoljnijem položaju, UNICEF podržava projekte raznih institucija diljem Brazila.