postulat

Što je postulat:

Postulat je rečenica koja nije dokazana ili dokazana i stoga postaje očigledna ili postaje početni konsenzus za prihvaćanje dane teorije.

Postulat ne mora nužno biti vrlo jasna istina, to je formalni izraz koji se koristi za zaključivanje nečega kako bi se dobio rezultat lakše, kroz skup rečenica. Postulat je tvrdnja koja se, iako nije očigledna, smatra istinitom bez rasprave.

Često se postulat vidi kao sinonim za aksiom, jer se oba prihvaćaju bez rasprave. Međutim, aksiom može imati i drugo značenje, kao u matematici, koja može biti početna hipoteza drugih iskaza, ili pak rečenica, prijedlog ili pravilo koje dopušta konstrukciju formalnog sustava.

U nekim specifičnim slučajevima kao što su matematika ili neke prirodne znanosti, aksiomi se ne prihvaćaju jer su apsolutna istina, već zato što su dio logičkog načela, koje je dio savršene logičke sekvence ili zato što proizlaze iz empirijskog znanja utemeljenog na promatranju i znanstvenih podataka.

Aksiome također postoje u inženjerstvu, kada je to nešto što se prihvaća bez formalnih dokaza, a njegovi izbori su iz utilitarnog i ekonomskog stajališta ili također mogu biti hipoteza u modeliranju.

Neki od najpoznatijih postulata su Kochov postulat, Bohrov postulat i Euklidov postulat.

Postulat i aksiom

Razlika između aksioma i postulata je u tome što aksiom sam po sebi sadrži dokaze i stoga ih ne treba dokazivati. Aksiome ne mogu biti izvedene principima dedukcije niti se mogu dokazati formalnim derivacijama, jer su to početne hipoteze.

Postulat je uvjerljiv, čak i ako se ne može dokazati. S druge strane, aksiom možda nije uvjerljiv, ali se smatra apsolutnom istinom.

Računovodstveni postulat

Postulati su temelj Računovodstva i mogu se kvalificirati kao opisni postulati, okolišni postulati i normativni postulati.