pesimista

Što je pesimist:

Pesimist je pridjev koji kvalificira osobu koja preferira vidjeti negativnu stranu stvari, uvijek čekajući najgore od svih situacija. Pesimist je suprotnost optimista.

Pesimistička osoba je onaj koji preferira vjerovati da će sve krenuti naopako, to jest, on vidi poteškoće u prilikama iu većini situacija. Pesimist, po pravilu, nema nade i uvjerenja da se dobre stvari mogu dogoditi.

Pesimizam - stanje pesimista - može se u nekim slučajevima tumačiti kao obrambeni mehanizam pojedinaca. Koristeći uočene frustracije ili prošla iskustva kao referencu, uvijek nastojimo čekati najgore u pokušaju da ne stvorimo neispunjena očekivanja, na primjer, generirajući emocionalna razočaranja.

Neki od glavnih pesimističnih sinonima su: skeptični; kapitulant; negativni; skeptičan; nevjernik; i nevjerni.

Optimističan i pesimističan

Oba pridjeva su antonimi. Pesimistički, kao što se vidi, odgovara pojedincu koji je negativan, vidi najgoru stranu situacije i vjeruje da će sve krenuti naopako.

Optimisti su pozitivni ljudi, sigurni i nadaju se da će se dobre stvari dogoditi . Tko god ima optimizam, nije smatrao ništa nemogućim i uvijek ima vjeru u postizanje najpovoljnije strane u svim situacijama.

Saznajte više o Optimistu.