sažet

Što je sažeto:

Koncizan je pridjev koji kvalificira nešto što je sažeto do bitnog, što je sažeto i precizno, to jest, uspijeva prenijeti svoj sadržaj jednostavno i brzo.

Kada se kaže da je nešto ili netko koncizan znači da je obdarena sažetošću, sposobnošću da izrazi cijelu poruku koju želite prenijeti, ali koristeći nekoliko riječi.

Sažeto se može odnositi i na sve što je kratko, brzo ili okretno, koristeći nekoliko elemenata za prenošenje sadržaja ili koncepta, čak i ako se ne izražava riječima.

Primjer: "Arhitektovo djelo bilo je jezgrovito."

Sinonimi za conciso

  • skraćeno;
  • Trebam;
  • kratak;
  • sažetak;
  • smanjen;
  • Ukratko;
  • sajam;
  • Kratko.

S druge strane, glavni antonimi konciznosti su: difuzni, obilni, dugovječni, opširni, suvišni, prekomjerni, prostrani, produljeni, rječiti i pleonasti.

Promišljen i koncizan

Oba termina su antonimi. Dok je koncizna, kao što se vidi, ona se sastoji od nečega što je skraćeno, sažeto i jezgrovito, riječ dugačak se odnosi na ono što je opsežno i dugotrajno .

Kad netko kaže da je netko razborit, to znači da netko dugo govori ili piše, koristeći riječi pretjerano da bi prenio svoju poruku.

Saznajte više o značenju riječi wordy.