kontekst

Što je kontekstualizacija:

Kontekstualizacija je akcija uspostavljanja konteksta za određenu stvar, obično s ciljem objašnjavanja motiva ili obilježja koja su prethodila situaciji, na primjer.

Kontekstualizacija je važna tako da postoji ispravno razumijevanje određenog predmeta, jer se u ovom slučaju pojavljuju okolnosti koje pomažu da se formira potpuno razumijevanje predmeta, a ne na fragmentiran način.

Neki izrazi mogu se koristiti kao sinonimi kontekstualizacije, kao što su: prikazivanje konteksta; opisati kontekst; otkriti okolnosti; razmotriti prema kontekstu; interpretirati prema kontekstu.

U pravilu, kontekstualizacija je jedna od faza koje se koriste u akademskim i znanstvenim djelima (TCC, na primjer), s ciljem da se opravda i prati povijest o predmetu istraživanja. Time autor može izgraditi logičan put za razvoj i ispravnu analizu dotičnog predmeta.

Saznajte više o TCC-u.

Da bi se kontekstualizacija obavila, prije svega, potrebno je prikupiti sve informacije koje se odnose na određenu stvar, bilo posredno ili izravno. Tako će, na primjer, istraživač moći razumjeti karakteristike ponašanja koje utječu na njegov predmet istraživanja.

Vidi također značenje kontekstualizacije.