In vino veritas

Što je In vino veritas:

In vino veritas je latinski izraz koji znači "u vinu je istina", koji se koristi kao izreka za izražavanje osjećaja "slobode" uzrokovanog alkoholom.

Potpuni izraz ovog latinskog izraza bio bi in vino veritas, u aqua sanitas, što znači "u vinu je istina, u vodi je zdravlje".

Prema povijesti, vjerojatni autor ove izreke za latinski bio bi filozof Caio Plínio Cecílio Segundo, poznatiji kao "Plinije Stariji".

S ovim izrazom, stari Rimljani su mislili da kad ljudi koji su pod utjecajem vina (alkohola), izgube svoju sramotu i uzrokuju otkrivanje istina.

Za rimskog povjesničara Tacita, ljudi nikada ne mogu učinkovito lagati kada su pijani, navodeći ih da vjeruju da je ono što otkrivaju kada su pod utjecajem alkohola istina.

Neki istraživači vjeruju da je podrijetlo ove izreke grčka, koju je stvorio lirski pjesnik Alceu iz Mitilene, i da ju je preveo samo Plinije, starac na latinski.

Filozof Platon spomenuo je taj izraz u "Blagdanu", nizu platonskih diskursa ideja o prirodi i ljubavi.

Vidi također značenje Omnia vincit.