ispitivanje

Što je ispitivanje:

Proučavanje je proces kako se provodi glasovanje. Također se može nazvati izbornim postupkom .

Taj je proces reguliran člankom 14. Saveznog ustava i svi postupci koji slijede nakon glasovanja mogu imati isto ime.

Na primjer, proces stavljanja svih glasova u glasačku kutiju i proces prebrojavanja i prebrojavanja glasova nakon njihova prikupljanja također se mogu nazvati glasačkim listićima.

Provjere mogu imati automatizirane ili ručne faze, koje se odvijaju na različite načine, ovisno o različitim teritorijima i izbornim sustavima.

Kada se to radi na otvoren način, to se naziva uvid javnosti . Već kada se provodi tajno, to se naziva tajnim glasovanjem . U Brazilu, primjerice, proces glasovanja provodi se na izravan i tajan način.

Međutim, pojam ispitivanja može također karakterizirati ispitivanje ili analizu koja se provodi iznimno detaljno.

Može se zamijeniti sinonimima kao što su: glasovanje, brojanje, urna, analiza, istraga, ispitivanje, brojanje i ispitivanje.

Razlika između ispitivanja, glasovanja i glasovanja

Često korišteni kao sinonimi, pojmovi glasovati, glasovati i glasovati imaju različita značenja u praksi.

Premda je ispitivanje obilježeno načinom na koji se glasovanje provodi, pravo glasa je pravo svake osobe da glasuje i da bude izglasana. Već je glasački obrazac za ostvarivanje prava na glasovanje.

Saznajte više o glasovanju i glasovanju.