Agnus Dei

Što je Agnus Dei:

Agnus Dei znači Jaganjac Božji . Agnus Dei je izraz latinskoga, kojeg kršćani često koriste za upućivanje na Isusa Krista nakon žrtvovanja na križu, a izraz Jagnje Božji dio je vjerskih slavlja, a odnosi se na Isusa Krista.

Agnus Dei je predstavljen janjetinom pored križa, a pojam Agnus Dei je citiran u novozavjetnoj Bibliji u Evanđelju apostola Ivana, gdje Ivan Krstitelj govori sljedeću frazu o Isusu: Bog, koji oduzima grijehe svijeta. " Ta ista fraza spominje se u molitvama u molitvi katoličke vjere.

Žrtvovanje životinja, među njima i janjadi, bilo je dio rituala hebrejskog naroda, kao oblik oproštenja počinjenih grijeha.

Agnus Dei je također sakramentalni objekt Katoličke crkve, vrsta medalje koja visi na lancu. Ovaj medaljon obično ima ovalni oblik i oblikovan je svetim voskom. Ove "sakramentale" imaju ulogu pridonijeti posvećivanju osobe koja je koristi.

Agnus Dei je i ime pjesme Michaela W. Smitha, koju izvodi i gospel pjevačica Aline Barros.