kbps

Što su Kbps:

Kbps (Kb / s ili Kbit / s) znači kilobit u sekundi (ili kilobit). Riječ bit je kontrakcija engleskog izraza " binarna znamenka ", što znači "binarna znamenka". Za mjerenje volumena podataka u prijenosima (bilo između računala ili drugih uređaja) obično se koristi mjerenje u bitovima po jedinici vremena, to jest, za označavanje količine bitova koji se prenose svake sekunde.

To je mjerenje koje pripada međunarodnom sustavu jedinica koje je Kilo = 1000; Mega = 1.000.000; Giga = 1.000.000.000. Prema tome, jedan kilobit u sekundi (1 kbps) odgovara slanju ili primanju 1000 bita u sekundi, jedan megabit u sekundi (1 Mbps) odgovara 1.000.000 u sekundi, a jedan gigabit u sekundi (1 gbps) odgovara 1.000. 000.000 u sekundi.

Bit x Byte

Bit je najmanja jedinica podataka koja se općenito koristi za mjerenje volumena podataka koji se prenose između uređaja. Bajt je jedinica koja se koristi za određivanje kapaciteta memorije uređaja (CD, DVD, pogon olovkom, itd.). Važno je napomenuti da je u binarnom kodu (baza 2) jedan bajt jednak skupu od 8 bita (1 bajt = 8 bita), a jedan kilobajt je 1024 bajta (1 KB = 1024 bajta). U kraticama KB (kilobajt), MB (megabajt), GB (gigabajt), TB (terabajt) početni bajt uvijek se piše velikim slovom kako bi se razlikovalo od bita.