Ljudske vrijednosti

Što su ljudske vrijednosti:

Ljudske vrijednosti mogu se definirati kao moralna i etička načela koja vode život osobe. Oni su dio formiranja vaše svijesti i načina na koji živite i odnosite se u društvu.

Ljudske vrijednosti funkcioniraju kao pravila ponašanja koja mogu odrediti važne odluke i osigurati da suživot među ljudima bude miran, pošten i pravedan. To su vrijednosti koje kultivira osoba koja će svoje odluke temeljiti i pokazati svijetu koja načela upravljaju njihovim životom.

Primjeri ljudskih vrijednosti

Postoje mnoge vrijednosti koje su važne u bilo kojem kontekstu ili mjestu i mogu se smatrati univerzalnim vrijednostima. Moraju se njegovati kako bi se osigurao etički i zdrav suživot među ljudima koji su dio društva.

Sada znate neke od tih vrijednosti.

1. Poštujte

Poštovanje je sposobnost da se uzmu u obzir osjećaji drugih ljudi . To je jedna od vrijednosti koja može biti najvažnija u vođenju života osobe jer može utjecati na njihove odluke, njihove odnose i način života.

Ta se vrijednost može manifestirati na različite načine. Jedan primjer je poštivanje razlika. U društvu postoje različiti načini življenja i mišljenja, kao što postoje različite percepcije o životu. Da bi dobra kolektivna suživot bila pozitivna, od temeljne je važnosti kultivirati i poštivati ​​različite ljude i odluke.

Poštovanje također ima drugo značenje. Pojam se također odnosi na poslušnost pravilima koja su određena u društvu i koja se mora slijediti kako bi se zajamčio red, čak i ako se s njima ne slaže. Primjer za to je obveza poštivanja i poštivanja zakona neke zemlje.

San o jednakosti raste samo na terenu poštivanja različitosti. (Augusto Cury)

Pročitajte više o značenju poštovanja.

2. Iskrenost

Iskrenost je temeljna vrijednost ljudskog bića i može utjecati na svaki aspekt života osobe. Imati iskrenost znači djelovati etički i istinito u ljudskim odnosima i ispunjavanju obveza, djelujući u skladu s etičkim načelima.

Međutim, osjećaj iskrenosti nije povezan samo s vanjskim odnosima, u odnosima između ljudi. Iskrenost je također povezana s vlastitom svijesti pojedinca, koja djeluje s integritetom u odnosu na vlastite osjećaje i načela.

Iskrenost može biti povezana s osjećajima koji postoje u odnosima između ljudi, u radnim odnosima, u ispunjavanju financijskih obveza, u izražavanju mišljenja i prosudbi, među mnogim drugim oblicima ispoljavanja.

Nijedno nasljeđe nije toliko bogato koliko i poštenje. (William Shakespeare)

3. Poniznost

Poniznost je vrlo vrijedna vrlina u životu pojedinca, jer ona znači njihovu sposobnost da prepoznaju svoje mane ili njihove poteškoće . Pojam poniznosti povezan je s idejom skromnog djelovanja, jednostavnosti u njihovim stavovima i poznavanjem vlastitih ograničenja.

Ta je značajka također vrlo važna kako bi ljudi mogli evoluirati kao pojedinci, jer se kroz prepoznavanje njihovih poteškoća osoba može preispitati svoje ponašanje ili imati nova iskustva i učenja.

Poniznost ima i drugo značenje, povezano s odnosom između ljudi. U nekim slučajevima koncept se može odnositi na način na koji postupate ravnopravno prema drugima, kao dokaz poštovanja.

Poniznost je temelj i temelj svih vrlina i bez nje nema nikoga. (Miguel de Cervantes)

4. Empatija

Empatija je sposobnost osobe da percipira tuđe osjećaje stavljajući se "na njihovo mjesto". To je važna vrijednost za održavanje dobrih međuljudskih odnosa jer je iz nje moguće razumjeti misli i stavove drugih.

Razvijanje empatije uključuje odustajanje od vlastitih ideja i uvjerenja i gledanje na subjekt s percepcijom druge osobe. Karakterizira ga postojanje velikodušnosti prema drugima, pokazujući važnost koja se pridaje osjećajima drugih.

Ta vrijednost, koja se također odnosi na osjećaj suosjećanja, pomaže da se bolje razumiju drugi s kojima se živi, ​​jer to je sposobnost ostavljanja svojih ideja i perspektiva na stranu kako bi se pokušalo razumjeti drugo, kao da gleda na situaciju kroz od njega.

Biti suosjećajan znači vidjeti svijet očima drugih, a ne gledati naš svijet u njegovim očima. (Carl Rogers)

Pročitajte više o empatiji i pogledajte neke znakove koji vam pokazuju kakvo je suosjećanje.

5. Osjećaj pravde

Imati osjećaj za pravdu znači imati sposobnost procijeniti postojanje pravde ili nepravde u situacijama . Biti pravedan znači imati princip života koji djeluje s integritetom i jednakošću, donoseći ispravne odluke, i za sebe i za druge.

Osjećaj pravednosti može se također očitovati u sposobnosti ogorčenja. Primjerice, kada osoba, suočena sa situacijom nepravde, usvoji stav da reagira na tu situaciju, iako to nije događaj u odnosu na samu sebe. Imati osjećaj pravde uzrokuje da osoba ne propadne da se ne manifestira kada se suoči s nepravednom situacijom.

Kada pojedinac koji ima osjećaj pravednosti shvati situaciju koja pokazuje nepravedno ponašanje, on ili ona nastoji riješiti problem.

Ako postanete neutralni u situacijama nepravde, odabirete stranu tlačitelja. (Desmond Tutu)

Više o toj ljudskoj vrijednosti pogledajte u članku o pravosuđu.

6. Obrazovanje

Obrazovanje, kao ljudska vrijednost, znači djelovanje na srdačan, pristojan i pun ljubavi način. Znati kako se odnositi prema drugima slijedeći načela dobrih odnosa, koja bi se trebala temeljiti na uzajamnom poštovanju.

Djelujući s odgojem u međuljudskim odnosima je znati kako živjeti s različitim ljudima, u različitim sredinama, uvijek djelovati s poštovanjem prema svim ljudima, u svim situacijama. Obrazovanje se također očituje u nedostatku određenih stavova, kao što je nepoštivanje drugih.

Obrazovanje se također odnosi na procese učenja i ljudskog razvoja koji se mogu formalno ili neformalno dogoditi. Formalno obrazovanje dobiva se u školi i na fakultetima za vrijeme školskog života osobe. S druge strane, neformalno (neformalno) obrazovanje je obrazovanje dobiveno od obitelji, utemeljeno na etičkim i moralnim načelima.

Obrazujte djecu i ne morate kazniti muškarce. (Pitagora)

7. Solidarnost

Solidarnost je sposobnost suosjećanja i pažnje s drugom osobom, što pokazuje uvažavanje i važnost koja se daje drugim ljudima. Taj osjećaj karakterizira istinski interes da se pridruži nekoj patnji ili potrebi, pomažući na bilo koji mogući način.

Da bi se ostvarila solidarnost, potrebni su osjećaji odvojenosti i empatije kako bi se sagledala situacija druge osobe bez prosudbe, samo s namjerom da se pokaže podrška i zabrinutost.

Jedan od najčešćih načina ostvarivanja solidarnosti je kada jedna osoba pomaže drugoj, ne očekujući nikakvu odmazdu za svoje djelo. Moguće je podržati na mnogo načina, bilo dajući moralnu pažnju i potporu osobi, ili kroz materijalnu pomoć.

Solidarnost je osjećaj koji najbolje izražava poštovanje ljudskog dostojanstva. (Franz Kafka)

Pročitajte i značenje Solidarnosti.

8. Etika

Etika se može definirati kao skup načela koja određuju stavove osobe. Dakle, djelovati s etikom znači živjeti prema temeljnim moralnim vrijednostima .

Prema filozofiji, etika je skup vrijednosti koje su odlučujuće za ponašanje koje je osoba usvojila u svom životu i društvenom životu. Aristotel je opisao da etika ima tri temeljna temelja: korištenje razuma, odluka za dobro ponašanje i osjećaj sreće. Za njega bi život življen s etikom bio moguć samo ako bi pojedinac mogao pronaći ravnotežu između svoje volje i uporabe razuma.

Biti etična osoba mora biti svjestan važnosti ispunjavanja dužnosti i djelovati pravedno, primjenjujući ta načela u svim područjima života, kako u osobnim tako iu obiteljskim odnosima, kao iu profesionalnim odnosima.

Ako etika ne upravlja razumom, razum će prezirati etiku. (José Saramago)

Vidi također značenje etike i saznajte više o etici i moralu.

Kriza vrijednosti

Danas se raspravlja o postojanju krize ljudskih vrijednosti, a to bi bilo distanciranje etičkih i moralnih načela koja bi trebali njegovati svi ljudi. Mnogo je rečeno da se ova kriza događa zbog društvenih promjena koje su omogućile promjenu ili fleksibilnost vrijednosti.

Iz tog razloga, svatko mora biti pažljiv na svoje misli i postupke. Ovo samo-promatranje je temeljno da se vrijednosti ne relativiziraju, odnosno da se ne zaboravljaju temeljna načela etike i morala, bez obzira na društvene situacije ili kontekste.

Pročitajte više o značenju vrijednosti i moralnih vrijednosti.