malverzacija

Što je prevaricacija:

Prevlada je djelo koje je počinio javni dužnosnik koji koristi svoj položaj i moć da zadovolji osobne interese, odgađa ili ne izvršava svoje dužnosti po službenoj dužnosti.

Prevraćanje je čin preklinjanja, koji se sastoji u izdavanju i nepoštivanju reda ili dužnosti, postupanju u lošoj vjeri i od dobrog ponašanja, etike i morala.

U politici i na pravnom području, izopačenost je zločin počinjen od strane zaposlenika javne uprave koji zloupotrebljava svoju moć, uzrokujući socijalnu i ekonomsku štetu državi.

Vidi također: Smisao odstupanja.

Zločin provaracije predviđen je u članku 319. brazilskog Kaznenog zakona (Zakon br. 2.848, 7. prosinca 1940.).

"Čl. 319. - Odgoditi ili neispravno prakticirati službeni čin ili ga prakticirati protiv izričite odredbe zakona, kako bi se zadovoljio osobni interes ili osjećaj."

Kazna za ovu vrstu funkcionalnog kriminala može biti u rasponu od 3 (tri) mjeseca do 1 (jedne) godine zatvora.

Neki od glavnih sinonima prevaracije su korupcija, razvrat i izopačenost.

Etimološki, riječ prevariciranje potječe od latinskog praevaricare, što znači "odstupiti od pravog puta" ili "propasti dužnosti ureda".

Vidi također: Korupcija.